Telek Eladó Érd - Lugas

Eladó Érd Telek
705 m2Alapterület 0 Szoba
15 000 000 FtÁr
250173Azonosító
További adatok

Panoráma Kilátás

Közepes Tömegközlekedés

Eladó Érden az érdligeti városrész szép fekvésű utcájában egy építési telek!
A telek övezeti besorolás LKe-1/h.
A HÉSZ szerint az alábbik figyelembe vételével építhető be a telek:

Kertvárosias lakóterületek (Lke)

29. § (1) Kertvárosias lakóterület az SZT-n Lke jellel szabályozott terület-felhasználási egység, mely laza beépítésű, összefüggő kertes, legfeljebb két rendeltetési egységet magába foglaló lakóépületek elhelyezésére szolgál.

(2) A kertvárosias lakóterület övezetében elhelyezhető épület- a lakó rendeltetésen kívül
a) hitéleti,
b) nevelési, oktatási,
c) egészségügyi, szociális
rendeltetést is tartalmazhat.

(3) A már meglévő, a (2) bekezdésben említetteken kívüli, nem lakó-rendeltetésű épület fenntartható, de nem bővíthető.

(4) A kertvárosias lakóterület övezetében a lakó rendeltetésű épületen belül kézműipari rendeltetés is elhelyezhető.

(5) Kertvárosias lakóterületen 1000 m2 telekterületig legfeljebb 1 lakásos lakóépület; 1000 m2 felett legfeljebb 2 lakó rendeltetési egység építhető. Akkor is építhető 2 lakó rendeltetési egység, ha az adott telek területe közterület-szabályozás miatt csökken 1000 m2 alá. Az 1000 és 2000 m2 közötti nagyságú telken azonban csak egy épületben, vagy ikresen egybeépített épületben létesíthető a két lakó rendeltetési egység. Egy épületnek csak a legalább egy szinten minimum 12 négyzetméteres felületen összeépített rendeltetési egységek számítanak. Az átmenő telkek beépítésére a 10. § (8) bekezdés előírása vonatkozik.

(6) A (2) bekezdés rendelkezéseitől eltérően az ott felsoroltakon felül
a) a 2. mellékletben felsorolt főutak, mellékutak, gyűjtő- és feltáró utak, valamint az Alsó utca menti kertvárosias lakóövezetekben a lakosság ellátását szolgáló, nem zavaró hatású, jelentős forgalmat nem vonzó kereskedelmi, szolgáltató, vendéglátó épület, iroda, illetve ilyen rendeltetésű helyiség (legfeljebb 1 rendeltetési egység), is elhelyezhető, illetve a meglévő helyiségek rendeltetése ilyen célra megváltoztatható, de ilyen rendeltetés létesítése mellett legfeljebb 1 lakás helyezhető el,
b) az Lke-7 építési övezetben a terület rendeltetésszerű használatát nem zavaró hatású kézműipari rendeltetésű építmény, illetve egyéb gazdasági rendeltetésű épület is elhelyezhető, a 2000 m2-nél nagyobb területű, és a közép, és nagyfeszültségű légvezetékek alatti ingatlanokon,
c) a városi köztemető körüli, 100 méteren belüli kertvárosias lakóterületeken nem zavaró, jelentős forgalmat nem vonzó, a temetkezéssel összefüggő kereskedelmi, szolgáltató rendeltetés (virág- és kegytárgybolt, temetkezési iroda –legfeljebb egy rendeltetési egység) elhelyezhető, illetve meglévő helyiségek rendeltetése ilyen célra megváltoztatható, de ilyen rendeltetés létesítése mellett legfeljebb 1 lakás helyezhető el.


(7) Az építési övezetekben az egyes telkek kialakíthatóságának és beépíthetőségének paraméterei a következők:


Övezeti jel, beépítés módja,legkisebb
kialakítható terület, legnagyobb
beépítettség, legkisebb zöldfelületi arány,legnagyobb
szintterületi mutató, legnagyobb homlokzatmagasság átlaga
Lke-1 SZ 700 25 50 0,38 6,0
Lke-1/h SZ 1000 25 50 0,38 6,0
Lke-2 O 600 30 50 0,45 4,5
Lke-3 SZ 900 20 50 0,4 6,0
Lke-3/o O 900 20 50 0,4 6,0
Lke-3/tk O 800 15 50 0,25 4,5
Lke-4 Z 550 30 50 0,45 4,5
Lke-5 SZ 800 30 50 0,6 6,0
Lke-6 SZ 3000 15 50 0,3 6,0
Lke-7 O 600 30 50 0,45 4,5
Lke-8 O 800 20 50 0,3 4,5
Lke-9 O 600 30 50 0,6 6,0

(8) Az építési övezetekben állattartó épületek létesíthetők, melyek összes alapterülete legfeljebb a beépíthetőség mértékének 10 %-a lehet. Állattartó épület oldalhatáron álló beépítésnél a főépület szerinti oldalhatáron; szabadonálló beépítésnél a főépület takarásában helyezhető el. A telek közterületi határvonalától 20 m mélységű területrészén állattartó építmény, állatkifutó, trágyatároló és egyéb, az állattartással összefüggő építmény nem létesíthető.

(9) Az építési övezetekben új épület alapterülete, illetve meglévő épület bővítésével létrejövő alapterület nem lehet nagyobb az egyes építési övezetekben előírt legkisebb kialakítható telekmérettel számított alapterület kétszeresénél, kivéve, ha szociális, nevelési, oktatási, hitéleti, illetve egészségügyi rendeltetésű épület létesül.

(10) Új épület vagy meglévő épület bővítése esetén annak tagolatlan homlokzati hossza legfeljebb 20 m lehet.

(11) Az Lke-1/h építési övezetben az SZT-n jelölt „megtartandó zöldfelület és faállomány” -nyal érintett területen a meglévő faállomány megtartandó, új beépítés illetve a „megtartandó faállomány” területét érintő bővítés a telken csak favédelmi terv alapján lehetséges. Favédelmi terv alapján a SZT-n jelölt „megtartandó zöldfelület és faállomány” területétől 15 % eltérés lehetséges.

(12) Az Lke-5 jelű építési övezetben az előkert felőli építési határvonal egyben építési vonal. Az elhelyezendő épületek utcai homlokzatmagassága nem haladhatja meg a legnagyobb homlokzatmagasság átlagának mértékét, udvari homlokzatmagassága pedig az utcai homlokzat Balti tenger feletti szintmagasságát.

(13) Az építési övezetek telkein lakó rendeltetés építése esetén rendeltetési egységenként legalább 5 m2-es tároló helyiség alakítandó ki az épületen belül. Hulladéktárolót a házhoz menő elkülönített gyűjtésre méretezetten kell kialakítani.

(14) Az építési övezetekben, ha a meglévő telekméret nem éri el az előírt legkisebb telekméret 30%-át, akkor a meglévő épület alapterületének, homlokzatmagasságának növelése, valamint a tetőszerkezetének megváltoztatása nélkül a meglévő lakó rendeltetési egység bővítése céljából tetőtér-beépítéssel a szintterületi mutató értéke növelhető.

Visszahívást kérek

Hasonló ingatlanok

Keressen bennünket

Bartos Judit

Bartos Judit

Hívjon bizalommal

+36-30-254-mutasd!

További hirdetéseim

Ingatlaniroda
GDN Ingatlanhálózat - Csombók ELAN
+36 24 516 120